Фабрика за производство на прежда в Черкеск

Това е един много интересен промишлен проект модерна технология и архитектура. Като основна конструкция бяха използвани ценово-ефективни стоманени ферми и тръбни колони, запънати във...