MG Construct

Инженерни услуги MG Construct​

Консултации и проектиране на малки и големи сгради и съоръжения

Експресна сеизмична оценка
за София – 180 лв.

УСЛУГИ

За крайни клиенти

Навременната професионална намеса спестява на клиентите време от живота, разочарования и финансови средства.

За инж. Марин Гергов

Имам 30-годишен разнообразен опит. До 2014 работих основно по големи проекти с международно участие. Сега целенасочено се занимавам с ремонти и реконструкции на къщи и кооперации.

УСЛУГИ

За професионалисти

Професионални услуги по част Конструктивна, инвеститорски контрол, конструктивни становища, огледи и обследвания, технически прегледи и други.

ДЕЙНОСТИ

Обучения

Подходящи са за архитекти, млади инженери, изпълнители на СМР и посредници на недвижими имоти. Тези обучения може да са под формата на едно- или двудневни семинари.

Най-ново в блога

Навременната консултация с инженер-конструктор ще Ви спести време от живота, разочарования и финансови средства.