MG Construct

Обучения от MG Construct

Подходящи са за архитекти, млади инженери, изпълнители на СМР и посредници на недвижими имоти. Тези обучения може да са под формата на едно- или двудневни семинари. Може да са и онлайн, и на живо. Обикновено програмата се прави съобразно исканията и по поръчка на клиента. Една възможна програма е „Исторически и технически преглед на основните конструктивни системи на сгради в България”. В дискусия свободно се обсъждат конкретни технически казуси.

Вижте какво включва една възможна програмата за обучение »

01

Обучения за архитекти

Архитектите са призвани да разрешават най-комплексните казуси в проектирането и строителството. Практиката им налага да разбират от много неща извън специализирано архитектурните, за да са максимално полезни на клиентите. В рамките на обучението предоставям накратко и систематизирано най-важните концепции и термини в строителните конструкции и по желание всяко знание в областта, което е необходимо на колегите архитекти.

02

Обучения за млади инженери

От университета младите инженери излизат подготвени основно в теоретична посока. Те имат нужда да научат и практични неща, които ще им трябват в бъдещата работа. Предлагам обучение в някои важни принципи (необхванати в университетското образование) в проектирането на стоманени, дървени конструкции, укрепвания и антисеизмично проектиране. Друго ценно умение, в което обучавам, е за използване на изчислителни програми, програми за моделиране на конструкции и разработени от мен комбинирани похвати за използване на новите технологии в проектирането и строителството.

03

Обучения за посредници на недвижими имоти

За един професионален посредник на недвижими имоти е изключително важно да познава достатъчно подробно строителните системи и техните предимства и недостатъци. Предлагам адекватно за непрофесионалисти обучение в тази посока.

04

Обучения за изпълнители на СМР

Много често клиентите викат майстори да им изпълнят дадена ремонтна или строителна дейност. За изпълнителите е важно да познават докъде могат да работят безопасно и кога е необходимо да спрат и да посъветват клиента да покани строителен инженер за оглед и мнение. За майсторите е важно да са запознати и с новите технологии за укрепване, усилване, анкериране, и с други важни конструктивни дейности. В рамките на обучението предоставям накратко и систематизирано най-важните концепции и термини в строителните конструкции, и по желание всяко знание в областта, което е необходимо на колегите изпълнители.