MG Construct

Инж. Марин Гергов

Строителен инженер съм от 1989 и практикувам от тогава. До 2014 работих основно по големи проекти, стоманени конструкции, антисеизмично строителство и укрепвания, различни проекти с международно участие.

От 2015 започнах да се занимавам целенасочено с ремонти (реконструкции) на къщи и кооперации, по много причини. Допадат ми заради комплексността и сложността на проблемите, но и заради човешкото общуване и задоволството на клиентите.  Проектите и изпълнението на по-големите индустриални и обществени сгради се поръчват от корпорации/институции. Ремонтите на малките сгради се поръчват от хора. Включват много предизвикателства, дори за най-опитните специалисти, затова са интересни.

Аз съм от София, винаги съм живял тук и си обичам града. Имам хоби – история на София, особено на архитектурата и строителството. Когато се разхождам по улиците, разглеждам сградите. Някои от тях вече са на повече от 100 години.  Въпреки че живея тук от десетки години, винаги откривам неща, които преди не съм забелязвал. Някои неща, които виждам, много ми харесват, други – никак.

Искам да правя града, в който живея, все по-хубав, удобен, безопасен и чист. И въобще местата, където живеят хора. За да се получи това, всичко е важно: красотата, здравината, снабдяването с ток и вода, оформлението на зелените площи, канализацията, настилката на тротоарите и улиците, поддържането на чистотата, осигуряването на транспорта и много други неща… Необходимо е грижливо отношение към всяка подробност – от идеята до началото на ползването и по време на целия живот на сградите. Това се стремя да постигна в работата си.

Започнах трудовия си път в проектантската организация „Металпроект” и стоманените конструкции са моя специализация. През последните години проектирам много с дърво, използвайки опита си с американски тип дървени конструкции.

В работата си ползвам съвременни програми за изчисление и моделиране като SAP2000, ETABS, Revit, Advance Steel, Design Expert, Calcpad. За малки и прости обекти имам процедури за опростени и бързи изчисления „на ръка”.

С кого работя

С тези хора и фирми съм работил през активната ми самостоятелна работа като проектант и ги препоръчвам като добри професионалисти.

Проектанти и проектантски бюра

 • инж. Васил Карагьозов
 • инж. Светослав Алдимиров
 • инж. Венцислав Ирманов
 • арх. Иво Стратев
 • ИКюИ България АД
 • инж. Кирил Михайлов
 • инж. Мария Николова
 • Бейтс България ЕООД
 • инж. Надежда Ганева
 • арх. Десислава Кузмова
 • инж. Мая Пранчова
 • инж. Десислава Вълчева
 • инж. Богдана Николова
 • инж. Ирена Колева
 • арх. Искра Тонева
 • арх. Радосвет Марков
 • инж. Кристина Маринкова
 • инж. Милко Найденов
 • арх. Мариана Вампорова
 • Планинг ЕООД
 • Нет инженеринг ЕООД
 • арх. Росина Шатарова
 • арх. Теодор Узунов

Изпълнители

 • Диада инженеринг ООД
 • Терна АД
 • Арм билд инвест ЕООД
 • Люник ЕООД
 • Корект ЕООД
 • Булстрейт ООД

Портфолио строителни обекти