MG Construct

Услуги за крайни клиенти

НОВО:

Експресна сеизмична оценка

Ще разгледам на място и ще дам препоръки кои са по-безопасните места във Вашата сграда и близката околност при земетресение.

Ще Ви насоча също и кои неконструктивни елементи могат да станат опасни, и как да ги обезопасите. Ще Ви посъветвам какво да правите по време и след земетресение.

В рамките на няколко часа след огледа ще Ви изпратя информация за предполагаемите слабости на конструкцията.

>>> Какво да нося при провеждане на конструктивна консултация и конструктивен оглед?

01.

Консултация в кабинета, по телефона или онлайн

Имате нужда от обяснение на сложен за Вас строителен въпрос. Искате да разберете какво да правите със старата си къща. Имате пукнатини в стената на кооперацията. Строителят Ви според Вас не е изпълнил качествено бетона. Искате да си строите къща, но не сте купили мястото и не сте запознати с процедурите. И т.н., и т.н… Мога да Ви дам обяснение или съвет и да споделя моя опит от подобни казуси, свързани със строителството.

>>> Какво да нося при провеждане на конструктивна консултация и конструктивен оглед?

02.

Оглед и консултация при избор на парцел

Наклонът на терена, типът на почвата, климатът в района (количество на валежи от сняг, сила на вятъра, опасност от земетръс), градоустройствените норми, реалното състояние на инфраструктурата са определящи за цената на строителството. Затова е важно да Ви консултирам, преди да купите мястото.

>>> Какво да нося при провеждане на конструктивна консултация и конструктивен оглед?

03.

Оглед и консултация при избор на къща за купуване

Една къща не винаги е това, което изглежда и не винаги може лесно да се превърне в това, което си представяте. Преди да решите дали да я купите, е добре да проверя какво е състоянието на конструкцията и дали може достатъчно бързо и евтино да се преустрои по начина, който сте намислили.

>>> Какво да нося при провеждане на конструктивна консултация и конструктивен оглед?

04.

Изготвяне на идеен проект с количествена сметка и прогнозен бюджет

Вече сте избрали конкретно място или конкретна къща. Тази услуга позволява не просто да си представите в какво може да се превърне имотът. Създавам 3D визуализация на идеята Ви за нова къща или преустройство на съществуващата. Пресмятам количествата материали, които ще са необходими за строителството и Ви предоставям прогнозни цени. Този идеен проект можете да използвате, за да съберете оферти за строителство от различни подизпълнители и да си направите предварителен финансов план.

>>> Какво е необходимо за изготвяне на идеен проект с количествена сметка и прогнозен бюджет?

05.

Изготвяне на проект за разрешение за строеж

За да разреши общината построяването или преустройството на една къща, е необходимо да се изготви и да ѝ се представи инвестиционен проект по всички части (архитектура, конструкция, електро, В и К и др.). За целта сформирам екип от доказани професионалисти и го ръководя. Ако желаете, можем и да придвижим документацията вместо Вас в общината и в другите необходими инстанции.

06.

Помощ във връзка с изготвяне и/или завършване на проект

Вече сте избрали конкретни проектанти и искате да можете да проверявате работата им? Мога да бъда Ваше доверено техническо лице и да Ви помогна със съвет при поръчването на проект и/или да го проверя при завършването му.

07.

Контрол при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности

Не е нужно да разбирате от строителство, за да успеете да контролирате строителството или ремонта на своята къща. Аз или професиналист от моя екип ще контролираме изпълнението на всеки етап от работата така, че да отговаря на съвременните изисквания за качество – 10 години гаранция за конструкцията и 5 години за довършителните работи. 

08.

Авторски надзор на проект

Когато изготвяме проект за строителство или преустройство, проектантите посещаваме обекта и контролираме качеството на техническото изпълнение, т.е. осъществяваме авторски надзор. За конструкцията това е особено важно, тъй като нейните детайли най-често остават скрити след приключването на строителството и довършителните работи.

09.

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности

Проектиране и цялостно изпълнение на всички необходими дейности по стоманени, дървени конструкции или противоземетръсни укрепвания с използване на добри и доверени специалисти под мое ръководство.