MG Construct

Документи и разрешения при ремонт на покрив

„Наследих горния етаж от къща. Целият таван над него също е мой. Покривът е стар и искам да го подменя. Мисля, че таванът може малко да се повдигне, за да стане по-удобен и да мога да го ползвам за живеене. Трябват ли ми проект и някакви разрешения?” Това е един типичен въпрос в някой от форумите за строителство и ремонти. Много хора изобщо не знаят, че трябва да съгласуват някакви документи с общината и, че съседите им могат да подадат сигнал. Също така, много от съседите не знаят, че при определени обстоятелства могат официално да се оплачат.
Тази статия ще се опита да даде отговор на въпрос от форума и на подобни други въпроси. Тя разглежда документалните и разрешителните аспекти на ремонта на покрива.

Кога НЕ се изисква разрешение за строеж?

В момента практиката на общините (която от скоро ще влезе и в закона ЗУТ) е, че при обикновена подмяна на покривната конструкция без да се променя формата й и без да се сменят кота корниз и кота било, не се изисква разрешение за строеж. С цел избягване на недоразумения при евентуални оплаквания от съседи, е препоръчително да се обяви, включително в общината, че ще се ремонтира цялостно покрива без промяна на формата и височините му. От общината евентуално могат да поискат архитектурно заснемане и/или конструктивно становище за съществуващия стар покрив, с цел контрол на формата на покрива след изпълнението.
Вграждането на покривни прозорци в повърхността на съществуващия покрив също не изисква разрешение за строеж.

Кога се изисква разрешение за строеж?

Във всички други случаи, освен споменатите по-горе е задължително (и силно препоръчително) да изготвите проектна документация, да я съгласувате със съсобственици и евентуално съседи и да я представите в общината за одобрение. Документация трябва да съдържа поне части Архитектура и Конструктивна. Трябва да бъде изяснено съществуващото положение и предвиденото ново положение.

Възможни случаи, изискващи проект и разрешение

– Промяна на кота корниз
Това са сериозно градоустройствени промени и е силно препоръчително да съответстват на ограниченията по закона и по общия устройствен план на населеното място (ОУП). Вижте обяснение в често използваните термини.

– Промяна на кота било
Това също е важен параметър по закон и по ОУП. Вижте обяснение в често използваните термини.

– Промяна на наклона на покрива при запазване на кота корниз и кота било.
Старите покриви обикновено са били с по-малък наклон. При увеличаване на наклона се получават модерно изглеждащи „западен тип” покриви, които сериозно увеличават полезното пространство на тавана.

– Изпълнение на капандури
Приличат на малки къщички върху покрива. Чрез тях се постига частично увеличаване на височината в зоната на капандурата.

– Повдигане на надзид
Под получилия гражданственост термин „надзид” се разбира външна стена, която е изградена над последната таванска плоча или таванска гредоредна конструкция. Целта на повдигането е да се увеличи полезният обем на таванското помещение.

– Монтаж на рекламни и други съоръжения на покрива
Това е много сериозна намеса и понякога изисква и други разрешения. В този случай влизат и фотоволтаичните и други слънчеви панели.

Съсобствениците и съседите

При необходимост от разрешение за строеж се появява изискването за съгласуване на проекта със съсобствениците или съседите. Обърнете голямо внимание на тази подробност, тя вероятно е най-важната част на цялата процедура. Съгласно Закона за собствеността и Закона за етажната собственост, при ремонти дори без разрешение за строеж пак трябва да искате съгласие.

Какво трябва да извърши архитектът?

Архитектът Ви трябва за да Ви посъветва каква да е формата на покрива, за да съответства на градоустройствените параметри. Той ще Ви обясни за необходимите съгласувания и разрешения. При изисквания за разрешение за строеж, е добре да му издадете пълномощно за да може от Ваше име да придвижва документите по институциите и съответно да получи за Вас разрешението за строеж.

Какво трябва да извърши строителният инженер?

Инженерът ще проектира необходимата покривна конструкция по формата, предвидена от архитекта. Инженерите се съобразяват със съществуващата конструкция на сградата, с предвидените в нормативите натоварвания от сняг, вятър и сеизмика. Съгласно съвременните нормативи натоварванията от сняг, вятър и сеизмика са сериозно увеличени в сравнение с предвидените преди 15 и повече години. Инженерите ще Ви предложат да предвидят в проекта по-големи сечения на елементите на покривната конструкция, за да направят Вашия покрив достатъчно здрав и надежден срещу атмосферни и други природни въздействия.

Количествена сметка към проектите

Добрата практика, а и изискванията на закона са към проекта да има количествена сметка на дейностите и/или материалите. С проекта и с нея ще може лесно да потърсите различни изпълнители. В момента добрите изпълнители искат от възложителите проект, за да не си губят времето те да го правят. Проектът и количествената сметка ще послужат като приложение към договора между възложителя и изпълнителя.

Съвет

Преди изпълнението на ремонта на покрива, независимо дали се изпълнява с разрешение за строеж или такова не се налага, потърсете съветите на проектанти – архитект и инженер. Те ще Ви спестят разочарования, спорове със съседи и бъдещи разходи.

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми