MG Construct

Инфраструктурни въпроси при придобиване на парцел с къща. Път, вода, канал, електро и други

Наследявате или купувате парцел с къща. Дори къщата да е прекрасна, ако няма удобен път, вода или ток, едва ли ще можете да я ползвате много. Ако се наложи да правите някакви подобрения, това може да е трудно, да продължи с години и да Ви излезе много скъпо. Затова при техническата оценка преди или във връзка с придобиването на имот е важно да се установи наличието и състоянието на инфраструктурата.


Път

Пътят не случайно е поставен на първо място. Наличието или липсата на добър достъп до имота може директно да предопредели съдбата му при вземане на решение за ползването му.
Пътят има ли трайна настилка?
Важно е пътят да изграден с трайна настилка – асфалт, бетон, паваж, макадам (уплътнен трошен камък). Отидете на място зимно време за да видите най-лошото възможно състояние на пътя.
Пътят почиства ли се зимно време?
В „яката” на София в подножието на Витоша има много скъпи имоти, до които зимният достъп изцяло зависи от организацията и платежоспособността на живеещите наоколо.
Пътят поддържа ли се редовно?
Поддръжката на пътищата включа почистване на канавките около тях, подстригване на околната растителност, отстраняване на пречещи на движението паднали клони и камъни, текущи ремонти на пукнатини и дупки по настилката.


Вода

Откъде и как се захранва водопроводът?
Една къща без вода не може да изпълнява функцията си. Селските къщи обикновено имат водопровод, захранващ къщата от уличната мрежа. По норми би трябвало връзката към мрежата да се осъществява в близост до границите на имота, във водомерна шахта. Преди водомера трябва да има спирателен кран, който да функционира и да позволява спирането на цялото отклонение и при нужда подмяна на тръбите и вкл. на водомера. При къщи, които са долепени до улицата, водомерът обикновено е вътре в мазето.
Понякога при стари къщи или такива във вилни зони захранващата тръба минава през мястото на съседа. Това подсказва какви трябва да бъдат междусъседските отношения.
С какво налягане е водата и чиста ли е?
Преди вземане на окончателно решение относно имота е добре да се провери състоянието на водата и налягането ѝ през различните части на денонощието. След някакво разузнаване при съседите и в цялото село би могло да се каже дали водата има достатъчен дебит и дали става за пиене.

water_meter
Водомери и спирателни кранове на двуфамилна къща
Канал

Има ли общинска битова канализация?
Все още в голяма част от населените места в България няма централна канализация и се ползват т. нар. септични (или попивни) ями. В момента от законова гледна точка попивните ями са забранени за ползване, защото замърсяват подпочвените води. От чисто техническа гледна точка попивните ями са ефективни и не се затлачват само при наличие на почвени слоеве от пясъци и чакъли. Глините са водонепропускливи и не позволяват попиване на водата. Попивни ями, разположени върху глини, бързо се затлачват.
В съвременните условия ефективно и добро решение за отделна къща е пречиствателна станция – подземно съоръжение, използващо бактерии за пречистване на каналната вода. Пречистената вода после може да се ползва за напояване.

external_sewerage
Хоризонтален клон на външна канализация - незавършен
Електро

Все още, макар и рядко, има населени места в България, които не са електрифицирани. Приемам, че не попадате в този рядък случай.
Колко далече е трафопостът и какво е напрежението на електро-мрежата?

transformer
Трансформатор тип БКТП (Бетонов комплектен трасформаторен пост)

Това са съществени въпроси и трябва да потърсите отговор на тях. За целта се запознайте и говорете със съседите си, които живеят постоянно в селото. Проверете откъде се захранва Вашата къща и установете точно кой е Вашият електромер. Вижте какви са характеристиките на главния бушон. Възможно е захранването на Вашата къща да е трифазно. При всички случаи си снимайте вътрешността на ел. таблото.
Измерете с мултицет напрежението на мрежата в различни части на деня.

electro_meter
Електромери и главни прекъсвачи на двуфамилна къща
Газ

Газоснабдени ли са къщата, мястото или районът?
Макар моментът на писане на статията да не предразполага към употреба на газ за отопление на къща, все пак собственикът трябва да се запознае с техническите подробности, свързани с газоснабдяването.


Мобилни мрежи, телефон, Интернет

Тук може да се включат телефония, Интернет, СОТ.
За съжаление все още има множество населени места с лошо покритие на мобилните мрежи. Дано Вашето да не е такова. Проверете дали мобилният Интернет има нормална скорост.
Проверете дали в селото предлагат други възможности за Интернет връзка.


В заключение

Както се вижда от изброените примери, при всеки тип инфраструктура има множество особености. Има детайли, които изглеждат незначителни и не е лесно човек да се сети да ги провери, ако няма опит. Един такъв детайл може да осуети ползването на къщата.
След запознаване с всички факти от инфраструктурата, собственикът (ако трябва с помощта на консултант) може да оцени съответните предимства и недостатъци за своя (бъдещ) имот.

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми