MG Construct

Изводи от земетресението в Турция – част 1: Последствия за жилищни сгради, строени през периода 1940-1990

През периода 22-26.05.2023 като представител на КИИП посетих няколко населени места в Турция, засегнати от двете земетресения от 06.02.2023. Посещението беше организирано от УАСГ–НЦСИ и участвахме експерти от УАСГ, БАН, ГДПБЗН и КИИП. Посетихме следните градове и места: Искендерум, Антакия, Пазарджик (Турция), Кахраманмараш, зоната на разлома.
Ще се опитам да представя информация от посещението ми за непрофесионалисти и да направя някои разсъждения за подобни сгради в България.

През периода 1940-1990 в някои от европейските градове се изпълнява строителство на 4-6 етажни сгради със стоманобетонни конструкции. Поради общите теоретични източници за изчисляване на строителните конструкции, конструкциите в различните страни са подобни. Планирам в статия в блога да опиша подобни 4-6 етажни жилищни сгради тип „стара тухла“, характерни за центровете на по големите български градове. При посещението в Турция видяхме подобни сгради, пострадали от земетресенията на 06.02.2023.

По-долу ще разгледам няколко характерни случая. Накрая ще направя някои изводи и ще дам препоръки.

Сн. 081 - 5-етажна сграда в центъра на Искендерум с партерен търговски етаж и жилищни етажи
Сн. 083 - 5-етажна сграда в центъра на Искендерум с партерен търговски етаж и жилищни етажи

На горните 2 снимки (Сн. 081 и 083 Искендерум) съм показал сграда, която е типична за градския център. Пострадал е основно партерният „мек“ етаж, поради сравнително големите премествания по време на земетресението. Зидарията, която е изпълнена след бетонирането на гредите и плочите, макар и неносеща, е подпомогнала основната стоманобетонна конструкция. Поради сравнително сериозните повреди в конструкцията, сградата е оценена от техническа комисия „За събаряне“.

Сн. 138 - 6-етажна жилищна сграда в центъра на град Искендерум с изцяло разрушен партерен етаж
Сн. 141 - 6-етажна жилищна сграда в центъра на град Искендерум с изцяло разрушен партерен етаж
Сн. 143 - 6-етажна жилищна сграда в центъра на град Искендерум с изцяло разрушен партерен етаж

С горните 3 снимки (Сн. 138, 141 и 143 Искендерум) съм документирал типичен случай на сгради с „мек“ партерен търговски етаж. Търговската функция се нуждае от отворена фасада към улицата и свободна планировка вътре в помещенията. Конструкцията има сравнително малко на брой елементи, които да поемат сеизмичното въздействие. Поради характерното за периода 1940-1990 сравнително малко количество армировка в колоните и гредите, силното земетресение е предизвикало разрушение и смачкване на партерния етаж. Горните етажи на практика са почти незасегнати. Там по време на земетресението тухлените стените са подпомогнали колоните и гредите. Поради разрушението на партерния, сградата е оценена от техническа комисия „За събаряне“.С

Сн. 197 - Остатък от стоманобетонна колона в Антакия

В Антакия видяхме малко оцелели сгради от периода 1940-1990 г. Пострадалите такива сгради бяха премахнати или изравнени със земята. Видяхме парче от колона от такава сграда (Сн. 197 Антакия). Надлъжните железа са от гладко желязо с диаметър 11-12 mm, напречните железа са 7-8 mm през разстояние 200 mm. Краищата на стремената са огънати на 90°. По сегашните изисквания колоните са с по-големи размери, надлъжните железа са с релефен профил тип „рибена кост“, стремената са по-нагъсто и краищата им са огънати на 135°, т.е. те са вътре в бетона, а не по ръба му.

Сн. 247 - Силно пострадала 5-етажна сграда в Антакия

Показаната 5-етажна сграда (Сн. 247 Антакия) е силно пострадала от земетресенията. Външните зидове са подпомогнали стоманобетонната конструкция и тя не се е разрушила. Съседната 4-етажна сграда има значително по-малко прозорци, съответно повече зидове, и почти не е пострадала.

Сн. 251 - Силно пострадали 6-етажна и 4-етажна сграда в Антакия

Сградите (Сн. 251 Антакия) не са паднали, но са с много пострадали тухлени стени. Стените, макар и неносещи, са подпомогнали стоманобетонната конструкция и тя не се е разрушила.

Сн. 348 - Нискоетажни сгради в центъра на Кахраманмараш
Сн. 337 - Нискоетажни сгради в центъра на Кахраманмараш
Сн. 339 - Нискоетажни сгради в центъра на Кахраманмараш
Сн. 365 - Нискоетажни сгради в центъра на Кахраманмараш

В горните 4 снимки (Сн. 337, 339, 348 и 365 Кахраманмараш ) съм документирал сгради от периода 1940-1990, които са имали конструктивни недостатъци и са пострадали силно от земетресенията. Всичките са оценени от техническа комисия „За събаряне“.

Изводи за България

В центровете на силно пострадалите в Турция градове установихме масово падане или силно повреждане с предписание за премахване на сгради, построени по строителни системи, отговарящи на строителство в България от 1940 до 1990. В България прогнозната сеизмична опасност е по-малка от тази в Турция, и ако се случи подобно земетресение тук, последствията биха били разрушителни. Т.е. старото наше строителство, особено ако са засегнати/преустроени партерните етажи, не би оцеляло при такива много силни земетресения.

Препоръки към потенциалните купувачи

Обикновено, когато се купува жилище в стара сграда, се гледа локацията, градоустройството, красотата, удобството, разпределението на помещенията, но се пренебрегва здравината на конструкцията му, поради това, че тя е скрита и невидима.
Силно препоръчително е потенциалните купувачи на жилища в стари сгради, преди осъществяване на сделкат, да ползват консултант строителен инженер за оглед и оценка на рисковете.

Препоръки към собствениците

Когато живеят постоянно в едно жилище, хората оправят течовете, ремонтират покрива, сменят тръби, слагат топлоизолация, но често пропускат да се погрижат за здравината на конструкцията. Те приемат, че щом сградата е построена тя е здрава, а забравят, че тя старее, а и често с нея настъпват промени. Когато има проблеми с конструкцията, това не е очевидно, защото обикновено конструкцията не се вижда.
Опитен консултант строителен инженер може да прецени дали някоя дреболия не е знак за проблем. Собствениците на жилища в сгради тип „стара тухла“ трябва да се осведомят за състоянието на конструкциите им, като ползват услуги на професионалисти.