MG Construct

Обучителни програми

Програма „Обучение на млади инженери за проектиране на реални обекти”

Програмата се прави по желание на клиента и е със следното възможно съдържание:

 • Нормативни документи, важни за проектирането и строителството
 • Отговорности в проектирането и строителството
 • Съдържание и оформление на конструктивен проект за сграда със стоманобетонна конструкция
 • Съдържание и оформлениена конструктивен проект за сграда със стоманена конструкция
 • Съдържание и оформлениена конструктивен проект за сграда с дървена конструкция
 • Ценообразуване, организация на работата с клиенти
 •  Използване на софтуер

Въпроси, обсъждане на конкретни казуси, дискусия

Програма „Исторически и технически преглед на основните конструктивни системи на сгради в България”

Програмата се прави по желание на клиента и е със следното възможно съдържание:

 • 1890 – 1915 – тухлени носещи стени, гредоред, пруски свод, дървени покриви
 • 1915 – 1935 – тухлени носещи стени, стоманобетонни плочи, дървени покриви
 • 1935 – 1960 – традиционни стоманобетонни конструкци, дървени покриви
 • 1960 – 1985 – съвременни стоманобетонни конструкции, сглобяеми строителни системи
 • 1985 – 2005 – антисеизмично строителство
 • 2005 – досега – модерно строителство, безгредови конструкции, Еврокод, сглобяеми системи

Въпроси, обсъждане на конкретни казуси, дискусия