MG Construct

Антисеизмично укрепване на конструкцията на къща – част 2: Проблеми на конструкцията, проект за укрепване

Възможни варианти в зависимост от състоянието на конструкцията
  • Конструкцията на сградата е силно пострадала и е икономически неефективно да се укрепва и възстановява.
  • Конструкцията са сградата е пострадала незначително или въобще не е пострадала. Може да се премине към ремонт на довършителните работи.
  • Конструкцията на сградата е средно пострадала. Има риск ако тя се остави без укрепване и/или усилване и да се премине към ремонт на довършителните работи. Препоръчително е преди започване на ремонта да се извърши антисеизмично укрепване.
Защо е нужен проект?

Приемам, че сте във вариант средно пострадала конструкция, нуждаеща се от укрепване. Следващата стъпка е изготвяне на конструктивен проект за антисеизмично укрепване. Ако сте харесали проектанта, извършил огледа, използвате го него. Ако ли не, търсите по-опитен. Трябва да знаете, че това е много важен етап и трябва да потърсите качествена услуга, която ще Ви реши проблема за поне 50 години напред. Инвестирането в ремонт, без да бъде осъществено необходимото укрепване на конструкция, е неразумно от финансова гледна точка. Поръчването на проекта е разумно да стане чрез договор, в който да се опише целта на проекта и очакваните резултати от него. Ако проектът не променя параметрите на застрояването (застроена площ, кота корниз, кота било), за одобряването му в общината най-вероятно ще Ви поискат архитектурно заснемане, конструктивно становище за нуждата от укрепване и самият проект за укрепване. Обикновено общинарите изискват след като се извършат строително монтажните работи по укрепване, да представите т. нар. технически паспорт на сградата.

Съгласие, одобрение

Някои собственици на еднофамилни сгради практикуват директно започване на укрепването без да регистрират проекта в община. Това би представлявало риск за тях при подаване на сигнал от някое заинтересувано лице, в случая съсед. При двуфамилна сграда и при къща-близнак задължително трябва да се търси съгласие (най-добре нотариално) от другия собственик или съсобственик. След изготвяне на проекта е необходимо върху чертежите да се подпише и той. Финансирането и съфинансирането на такива къщи е въпрос на взаимно разбирателство. Конструкцията на къща-близнак обикновено е обща с конструкцията на другия близнак и най-добрият вариант е да се укрепва общо. При финансова невъзможност от другия собственик/съсобственик проектът може да се направи по начин, който позволява поетапно изпълнение и съответно да даде възможност за набиране на финансови средства.

Какво би трябвало да съдържа проектът?

Проектът трябва да съдържа достатъчна информация за да може бъдещият строител да разбере идеите на проектанта. Дават се планове, разрези, изгледи, детайли, пространствени изгледи и подобни. Освен на хартия, с подписи и печати, е необходимо да получите проекта в цифров вид – на PDF. Така при нужда ще можете да го разпространявате на участниците в процеса.

Възможни проектни решения

От конструктивна гледна точка проектът може да предвижда различни видове материали: бетон, стомана, дървени профили, химически анкери, специална репарационни материали, торкретбетон. Може да се наложи да се укрепват основи, стени, покрив. При традиционно конструктивно решение може да се изпълняват нови фундаменти, колони и греди. При добри основи могат да се използват по-съвременни решения – укрепване на стените с торкретбетон или със специални репарационни смеси. Най-важното за Вас е да обясните какви са Вашите приоритети и проектантът да съобрази технологията на укрепване с тях.

Пример за СМР само отвън

Вие сте извършили скъп вътрешен ремонт на къщата и искате да не се работи вътре, за да не повредите изпълненото довършване. Тогава проектантът може да направи по-сложни детайли с използване на по-скъпи материали и технологии, но да се работи само от външна страна, като се пази изпълненото довършване вътре.

Пример за СМР отвън и отвътре

Къщата е стара и е за капитален вътрешен ремонт. Тогава проектантът може да избере по-евтина технология за укрепване, при която СМР да се изпълняват вън и вътре

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми