MG Construct

Скатен покрив – част 1: Основна и второстепенна покривна конструкция

Такъв тип покрив има над типичните тавански помещения или мансардни етажи с дървена покривна конструкция. Наклонът бива различен но обикновено е между 20 и 45 градуса. Понякога помещенията се ползват постоянно и съответно има нужда от ефективна топлоизолация. Тогава покривът се нарича „топъл”. Когато покривът няма топлоизолация по ската и таванът не се отоплява, покривът се нарича „студен”.

В общия случай елементите на скатния покрив са:

  • Основна покривна конструкция
  • Второстепенна покривна конструкция – обшивка, летви, контралетви
  • Покрития и изолации – керемиди, ламарини, хидроизолация, топлоизолация, пароизолация

Основна покривна конструкция
При всички случаи покривната конструкция има покривни ребра, които обикновено са разположени по наклона на покрива. По-ефективни от конструктивна гледна точка са правоъгълните сечения на ребрата, обърнати с по-големия си размер вертикално. Предимствата на правоъгълните сечения са, че се пести материал. Известен недостатък е по-големия размер във височина, който отнема от полезния обем на тавана. При положение, че ще се монтира топлоизолация, тази особеност престава да бъде недостатък, защото между и към ребрата се монтира по-дебела топлоизолацията под покрива.

Основната покривна конструкция може да има и други елементи:

  • греди (друго име – столици)
  • колони (често погрешно наричани „попове”)
  • подкоси
  • покривни ферми и др.

Покривната ферма е специален конструктивен елемент, в който заедно са свързани няколко други дървени или метални елемента, работещи заедно. Тя е по-сложна за изчисляване. Използва се за премостване на по-големи разстояние без междинни колони. Т. нар. „клещи” и „попове” са всъщност елементи на дървени ферми.

Покривна обшивка – дъски, OSB или шперплат
Вместо дървена обшивка могат да се използват OSB или шперплатови плоскости. Върху основната дървена покривна конструкция се монтира, обикновено в хоризонтална посока, дъсчената обшивка. Когато завършването на покрива е с керамични или бетонови керемиди, е допустимо дъсчената обшивка да се кове с пирони към основната дървена покривна конструкция. Ако керемидите са леки (метални или битумни), то захващането на дъсчената обшивка задължително трябва да се прави с винтове или със специални „усукани” пирони със спираловидни нарези. Алтернативно при лек покрив монтажниците коват дъсчената обшивка с пирони под ъгъл, единият в едната посока, другият в другата. Това подобрява носимоспособността на покрива на смучене, но все пак по-сигурната процедура си остава монтаж с винтове.

Ако се ползват OSB плоскости, трябва да се ползва тип OSB3, който е с подобрени свойства срещу влага. Ако се ползват шперплатови плоскости се препоръчва хидрофобен шперплат. Не е добре да се ползват дървесни плоскости за мебели (ПДЧ, MDF), поради по-лошите им якостни показатели и недобрата влагоустойчивост.

Пример от практиката за лек покрив с пирони
На новата си къща една моя позната си направи лек покрив с битумни керемиди и една по-силна буря й вдигна покрива. „Майсторите” бяха ковали обшивката с пирони.

Летви
Летвите се монтират върху дъсчената обшивка в хоризонтална посока, на разстояние между тях, съобразено с размерите на керемидите. При леки керемиди за прикрепянето на летвите към контралетвите или дъсчената обшивка се ползват винтове.

Контралетви
Контралетвите се монтират преди летвите и са разположени надлъжно по наклона. Основната им функция е да образуват въздушна междина между керемидите и дъсчената обшивка. В тази междина циркулира въздух и подобрява топлоизолацията на покрива, особено при горещо време. Друга важна функция на контралетвите е, че те позволяват да се изтича по наклона евентуално проникналата под керемидите вода. Ако не се ползват контралетви, хоризонтално разположените летви затрудняват изтичането на проникналата под керемидите вода.

В нормалния случай на необитаем таван без топлоизолация контралетвите не са толкова необходими и „майсторите” ще ви убеждават, че няма нужда от тях. Поради ниската си цена и подобряването на изтичането на проникналата под керемидите вода, са силно препоръчителни.
При леки керемиди за прикрепянето на контралетвите към дъсчената обшивка се ползват винтове.

Връзка към 2-ра част на публикацията: https://mgconstruct.eu/blog/skaten-pokriv-2/

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми