Инфраструктурни въпроси при придобиване на парцел с къща. Път, вода, канал, електро и други

Преди или във връзка с придобиването на имот е важно да се установи наличието и състоянието на инфраструктурата.