MG Construct

Етикет: препоръка

Блог за строителство
Подготвени ли сме за земетресението? – част 1: Подготовка на близките, дома и авариен запас

Знаейки потенциалните опасности от земетресения и взимайки необходимите подготвителни мерки, Вие можете да преживеете земетресението и ограничите неговите опасни и увреждащи въздействия.