Сграда на депо за сепариране на отпадъци в Суходол

Задачата беше да се проектира и изпълни разглобяема стоманена конструкция върху минимални по размери фундаменти.