MG Construct

Сграда на депо за сепариране на отпадъци в Суходол

Описание

Пълен конструктивен проект

Задачата беше да се проектира и изпълни разглобяема стоманена конструкция върху минимални по размери фундаменти. Сградата е с отвор 24 m и участъци с различни височини – 7.80 и 13.80 m. Като част от проектирането беше изготвена пълна документация за производство на стоманените конструкции.

Изпълнение:

Суходол, София, 2008

КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ:

Архитект:

Ивайло Стратев

Гл. изпълнител:

Диада Инженеринг

Галерия снимки
Монтирана стоманена конструкция
Вътрешен изглед на завършената сграда
Външен изглед на завършената сграда
Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми