ИКЕА София – адаптация на проект за стоманени конструкции

Проектът беше изработен от гръцки инженери. Той беше адаптиран съгласно българските норми. Паралелни изчисления бяха направени от българския екип.