MG Construct

ИКЕА София – адаптация на проект за стоманени конструкции

Описание

Адаптация на проект за стоманени конструкции и проектиране на място

Проектът беше изработен от гръцки инженери. Той беше адаптиран съгласно българските норми. Паралелни изчисления бяха направени от българския екип. Пълна проектантска подкрепа на място на обекта беше осигурена по време на изпълнението.

Изпълнение:

София, 2010

ПРОЕКТАНТ:

Ст. б. конструкции:

инж. Кирил Михайлов

Гл. изпълнител:

Терна

Галерия снимки
Стоманени конструкции – общ изглед, конструкцията е частично монтирана
Стоманени конструкции – общ изглед, конструкцията е частично монтирана
Монтиран покрив
Монтиран покрив
Междинен етаж - монтирана ЛТ ламарина и съединения за срязване, осигуряващи връзката към ст. б. плоча
Монтаж на междинния етаж
ИКЕА София функционираща
Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми