MG Construct

Антисеизмично укрепване на конструкцията на къща – част 1: Подходящ специалист, подробен конструктивен оглед

Става земетресение. Страшно е, обаче няма загинали и пострадали хора. Има последствия за къщата, в която живеете. Паднал е коминът и е повредил покрива. Появили са се пукнатини в някои стени. Какво трябва да направите? Много ли е сложно? Колко ще струва?

Как да потърсите подходящ специалист?

Важно за следващите етапи е максимално подробно да документирате случилото се. Направете повече снимки преди да започнете да разчиствате разрушенията и да оправяте къщата. Не пропускайте да информирате Вашия застраховател. Поканете опитен проектант, строителен инженер конструктор, със специалност ПГС (промишлено и гражданско строителство, в момента се нарича ССС – строителство на сгради и съоръжения). Разбира се, най-добре е човекът да има препоръка от Ваш познат или от човек, на който имате доверие. Инженерът трябва да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) по част Конструктивна. За Ваша сигурност можете да проверите в регистъра на КИИП http://www.kiip.bg/register в списъка с проектанти с пълна правоспособност. За еднофамилна къща е допустимо да ползвате и проектант с ограничена правоспособност, но той обикновено е млад човек и все още няма достатъчен опит за проектиране на укрепвания, което е много различно и сложно в сравнение с обикновеното проектиране.

Проучване на типа на конструкция

За посещението на проектанта си подгответе наличната техническа документация на къщата – проекти, скици, схеми. Ако нямате такива си припомнете как е протекъл строежът или какво са Ви разказвали Вашите близки за него. Всечи подробности са важни. При огледа проектантът трябва да установи следните технически факти.

  • Кога е строена къщата?
  • Има ли някакви нерегламентирани преустройства по време на периода на ползване?
  • Какви са основите? Суха каменна зидария, каменна или тухлена зидария с кал или вар, каменна или тухлена зидария с циментов разтвор, неармирани бетонови стени, армирани бетонови стени
  • Има ли стоманобетонни колони? Практиката за 2-3 етажни жилищни сгради, изградени по „стопански начин” (т.е. с използване на малки бригади от работници, директно финансирани от собственика, обикновено без надзор от специалист) преди 1980 е да са изпълнявани без колони. Разчитало се е на тухлените зидове и добрата им превръзка в ъглите.
  • От какви тухли е изпълнена сградата? Плътни тухли, тухли с кръгли отвори, тухли-четворки, бетонови тухли, газобетонни блокове. Съгласно техническите нормативи плътните тухли и тухлите с кръгли отвори могат да се използват за носещи стени. Тухлите четворки и газобетонните блокове могат да се ползват за неносещи стени, т.е. трябва да има същинска носеща конструкция.
  • Добре ли са изпълнени превръзките на зидовете? Превръзка е припокриването на тухлите при зидането. Игра с „Лего” дава идея кога и как се получават здрави превръзки. За сеизмично въздействие особено важни са превръзките по ъглите.
  • Подовете на етажите със стоманобетонни плочи ли са? При по-старите къщи подовете може да бъдат с дървена конструкция. При сгради от началото на 20-ти век има и строителна система „Пруски свод” със сводове от тухли, стъпили върху стоманени профили.
  • Има ли стоманобетонни пояси, усилващи стъпването на стоманобетонните плочи върху стените?
  • Има ли стоманобетонна плоча на нивото на пода на тавана? Наличието на такава плоча действа укрепващо на цялата по-долу разположена конструкция на сградата.
  • Какво е състоянието на дървените конструкции на подовете и на покрива?
Конструктивно становище за състоянието на конструкцията

Установяването на типа и вида на конструкцията е част от работата. Друга важна част е откриване, оглед и оценка на пострадалите от земетресението или от други причини места. За целта при нужда проектантът ще чука и ще кърти за да види дали пукнатините са по-дълбоки или са само в мазилката. След извършване на подробният конструктивен оглед е добре да поискате от проектанта писмено становище за състоянието и проблемите на конструкцията. Становището трябва да съдържа информация за вида на конструкцията, установените проблеми и препоръките за отстраняването им. Посъветвайте се дали да представите становището на застрахователя.