MG Construct

Скатен покрив – част 2: Покрития и изолации, изпълнение и ремонт

Хидроизолационна мембрана
В зависимост от системата на покрива се полага върху покривната обшивка преди или след монтажа на контралетвите, но задължително преди монтажа на летвите. Тя осигурява водоплътността на покрива при проникване на вода под керемидите, обикновено при дъжд придружен от силен вятър. В зависимост от наклона на покрива видът на хидроизолационната мембрана варира, като става по-плътна (съответно по-скъпа) при по-малък наклон на покрива.

Керемиди и ламарини
От конструктивна гледна точка керемидите се разделят на тежки и леки.

Тежки керемиди са керамичните, бетоновите, циглите, тиклите. Леки керемиди са металните и битумните. Към лекият тип покрития се отнасят и различните видове ламарини – гладки и огънати (гофрирани).
В България най-популярни и разпространени са керамичните керемиди. При избора им, освен за цена, човек трябва да направи проучване за техническите им параметри – размери, тегло, брой на m2, възможност за монтаж с пирони/винтове, допустими и препоръчителни наклони на покрива, дали са част от система и необходимите елементи от системата. Модерните керемиди могат да се монтират включително вертикално, като се закрепват с пирони или винтове към летвите.

От доста време в България се произвеждат и използват бетонови керемиди. Те на практика са много подобни на керамичните и при избора им се следват същите принципи.

Цигли или турски керемиди са керамични изделия с форма на част от цилиндър. Ползват се винаги по 2, долната обърната с вдлъбнатината нагоре, а горната обърната с изпъкналото нагоре. Ползват се за покриви със среден наклон – около 20 градуса.
Тиклите са каменни плочи с дебелина 3-5 cm, които директно се полагат чрез застъпване върху второстепенната покривна конструкция. Ползват се за покриви със среден наклон – около 20 градуса.

От доста време се произвеждат и използват битумни „керемиди”. По същество това е лепена хидроизолация на битумна основа. Задължително под тях има поне един пласт битумна мушама.

Последните години станаха популярни металните (стоманени) керемиди. Те се произвеждат от много тънка стоманена ламарина 0.4-0.5 mm. Огънати са по форма, която наподобява обикновените керемиди. Поцинковани са и после са боядисани с качествени бои в различни цветове. Като цена са подобни на нормалните керемиди. Основно предимство е много малкото им тегло. Това предимство е и недостатък, защото всички слоеве под тях задължително трябва да се закрепват с винтове. Много хора се безпокоят, че при дъжд стоманените керемиди тропат. Това обикновено не е вярно и може да се провери с консултация от първа ръка – с човек, който има такъв покрив.

За покрития могат да се използват и различни видове ламарини – гладки и предварително огънати (гофрирани). За тях важи правилото за монтаж с винтове. Повече подробности вижте в едноименната статия в блога.

Топлоизолация
При обитаем покрив е задължително използването на топлоизолация, обикновено разположена под дъсчената обшивка и тогава покривът се нарича „топъл”. В помещение, което често се ползва и няма естествено проветрение, при липса на топлоизолация или недостатъчност, по долната вътрешна повърхност на покрива в по-студените сезони се кондензира влага. Човешкият опит и топлотехническата наука са показали, че при обитаеми помещения в умерен климат (като в България) задължително трябва да се ползва топлоизолация. При дървени обитаеми тавани подходящото място за топлоизолацията е под покривната дъсчена обшивка, между ребрата на основната дървена конструкция. Съвременната практика показва, че от противопожарна гледна точка най-подходящ материал за топлоизолация на покрив е минерална или стъклена вата. Тя най-често се монтира след като горните слоеве на покрива са вече изпълнени. Закрепва се между покривните ребра с тънки метални ленти, здрава корда или директно с гипсокартонни плоскости или вътрешна дървена обшивка (сачак).

Пароизолационна мембрана
В съвременното строителство при обитаем таван се използва и пароизолация под топлоизолацията. За повече информация виж статията в блога за обитаем таван.

Изпълнители и гаранция
Силно препоръчително (направо задължително) е да се наеме специализирана фирма (с Булстат) и да се подпише договор с гаранционни срокове. Гаранционните срокове по Закона за устройство на територията (ЗУТ) на такъв тип дейности са 5 години. Може в договора просто да се напише, че гаранционните срокове са по ЗУТ. В договора се уточнява обхватът на строителството или ремонта с неговата обща или разбита по позиции цена и евентуалното увеличаване на работата при нужда с единични цени на допълнителните видове дейности.

Ремонт
Обикновено при основен ремонт на покрива не се засяга основната дървена конструкция, а се подменя второстепенната конструкция, хидроизолацията и керемидите/покритието. Помещенията се ползват и ремонтът е логистично предизвикателство, поради необходимостта от спешност и минимално прекъсване на използването на помещението.

Връзка към 1-ва част на публикацията: https://mgconstruct.eu/blog/skaten-pokriv-1/

Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми