MG Construct

Комини – част 1: поддръжка и защита от пожар

При споменаването на думата „комин” обикновено си представяме Коледа и камина с горящи и пукащи борови цепеници. От техническа, противопожарна и законова гледна точка нещата са доста по-прозаични, но в никакъв случай не много прости. В тази първа част ще разгледам въпросите за огъня и пожара.

Дим

Целта на един комин е да отведе дима от огъня, горящ в печката или камината. За отопление на сградите чрез горене се използват различни материали като най-често това са дървени цепеници и/или въглища. Ако те са сухи и качествени, дим липсва или е малко количество. Не винаги обаче цепениците са напълно сухи или въглищата са достатъчно качествени. При некачествени материали горенето не се извършва пълноценно и във въздуха излитат неизгорели частици. Тези частици освен, че замърсяват въздуха, но и при влажно време се натрупват в горната част на комина, стеснявайки неговия отвор и намалявайки капацитета му. Дотук нещата изглеждат сравнително безобидни.

Образуване на кокс и самозапалване

Има обаче още един ефект, който може да доведе до опасни последствия. Натрупаните непълно изгорели частици понякога образуват нещо подобно на кокс. Коксът е високо калоричен въглищен продукт, който при горене развива много висока температура (около 2000°C) и се използва при температурна обработка на стоманата. Коксът се пали при специални условия, обикновено влажен. Коксът, образуван в комина, може да предизвика запалване и развиване на много висока температура. Би се нарушила здравината и целостта на комина, което от своя страна да предизвика пожар. Не случайно се препоръчва поне веднъж годишно да се ползват услугите на коминочистач. Основната задача на коминочистача е механично да отстрани налепите кокс от вътрешната част на комина и така да намали възможността за самозапалване.

Противопожарни изисквания

1. Съгласно противопожарните норми минималното разстояние между комина и елементите на дървения покрив трябва да бъде 10 cm. Това изискване сериозно затруднява изпълнението на покривите. Както казах в частта за конструктивните въпроси, най-здраво е коминът да е хванат към покрива, но противопожарните норми казват да се спази 10 cm разстояние. За да се реши технически въпросът се ползват разни видове негорими материали – ламарини, гипсови плоскости, тухли, метални профили и други. Ако решите да използвате вашия комин, първо се убедете, че отговаря на тази норма. Ако не отговаря, го ремонтирайте.
2. Друго важно изискване за тухлените комини е да бъдат измазани отвътре и отвън, за да не излиза пламък и дим през фугите. Това изискване почти никога не се спазва отвътре, а доста често можем да забележим и комини, неизмазани отвън.
3. Ако поръчвате нов комин е добре да изберете съвременна коминна система. При съвременните коминни системи изискването за разстояние от дървена конструкция е показано в документацията на комина. Добрите системи освен описание за монтаж и употреба имат и сертификати за пожарни изпитвания и разрешения за употреба в Европейския съюз.

Съвети
  • Ако ползвате комините по предназначение, викайте поне веднъж годишно коминочистач.
  • Почистете използваните комини еднократно, дори да не планирате да ги ползвате в бъдеще.
  • За съществуващи комини повикайте строителен инженер или архитект, за да потвърди, че отговарят на изискванията за пожарна безопасност.
  • Ако ви предстои строеж на комин, изберете съвременна коминна система.

Връзки към закони и наредби
Наредба № Iз-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135653786

Вижте и част 2: ремонт, защита срещу падане, премахване