MG Construct

The Mall (Хермес Парк) – проектиране на стоманени конструкции

Описание

Проектиране на стоманени конструкции, проектиране на място

Задачата включва проектиране на главните стоманени конструкция на комплекса The Mall – кина, зала за хранене, горни покривни осветления, асансьори и козирки за входа на подземния паркинг. Повечето от конструкции са все още видими, с изключение на тези за кината. Най-тежката част от задачата беше да се осигури общата стабилност на конструкции на кината (покрив и междинен обслужващ етаж).

Изпълнение:

София, 2006-2007

ПРОЕКТАНТ:

Архитект:

Илиан Илиев

Ст. б. конструкции:

инж. Кирил Михайлов

Гл. изпълнител:

Терна

Галерия снимки
Стоманени конструкции на кина - общ изглед
Стоманени конструкции на кина – предвидени са вертикални връзки в двете посоки
Междинен етаж с монтирана ЛТ ламарина и елементи за срязване, осигуряващи връзката със ст. б. плоча
Горно покривно осветление (вляво) и конструкции на кина (в дъното)
Стоманена конструкция на зала за хранене – частично монтирана В тази част на проектирането архитекът беше много активен в намиране добре изглеждаща конструкция.
Стоманена конструкция на зала за хранене – напълно монтиран покрив
Стоманена конструкция на зала за хранене - приключена Виждат се стабилизиращите връзки в надлъжна посока.
Конструкции на открит асансьор и на зала за хранене - приключени Всички конструкции за асансьори бяха координирани с колегите от КОНЕ и Алекс-ЕА.
Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми