MG Construct

Сграда на Ансамбъл Българе

Описание

Пре-проектиране и проектиране на място

Задачата е много сложна заради разнообразието на различни видове конструкции и много нерегулярната архитектурна форма с големи отворени пространства за концертна и тренировъчна зала.

Изпълнение:

София, 2015 (не е завършена)

ПРОЕКТАНТ:

Архитект:

Валерий Мичев

Гл. изпълнител:

Арм Билд Инвест

Галерия снимки
3D модел – ст. б. и стоманени конструкции
3D модел
3D модел
Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми