MG Construct

Бензиностанция на ЕКО Петролеум

Описание

Пълен конструктивен проект

Това е първата ЕКО бензиностанция, която е изградена съгласно новите дизайнерски изисквания на Клиента и съгласно Еврокод.

Изпълнение:

Пловдив, 2015

КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ:

Фирма-проектант:

Бейтс България

Гл. изпълнител:

Ви енд Джи Ойл

Галерия снимки
Стоманена конструкция на търговската сграда
Стоманена конструкция на навес за автомобили, търговската сграда е вдясно.
Монтаж на главните греди на прозрачната връзка между навес и сграда
Монтаж на дъгообразни столици с покривни панели за връзката навес-сграда
Всички гладни конструкции са монтирани.
Конструкцията и покритието на връзката навес-сграда са монтирани.
Бензиностанцията преди началото на функциониране
Обекти по вид конструкция
Sites by type of construction
Публикации по теми